دی من حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است. این گروه با تکیه بر تجربه 50 ساله خانوادگی در زمینه تولید پوشاک، در سال 1386 با اهدافی بزرگ و آرمان گرایانه پا به عرصه صنعت پوشاک نهاد و از همان ابتدا با رویکردی صنعتی در زمینه برش، دوخت، طرح، سایز و سایر موارد توانسته است تا به امروز در این مسیر استوار و ثابت قدم باقی بماند. هدف ما رسیدن به جایگاهی فراتر از مرزهای کشور عزیزمان است. این بدان معنی است که ما با بهره مندی از بهترین کارشناسان، به مشتریان خود محصولات و خدمات کم نظیری را ارائه میدهیم، با عرضه بهترین کیفیت محصول و ضمانت بی قید و شرط، رضایت شما را جلب می کنیم تا تمامی اهدافمان محقق شود.