خدمات قابل ارائه دی من

بخشی کوچک از خدمات قابل ارائه

عقد قرارداد

عقد قرارداد

آمادگی عقد قرارداد با سازمان ها و اداره ها
برای تامین پوشاک کارکنان

شخصی دوزی

شخصی دوزی

سایزگیری انفرادی از پرسنل سازمان ها
ودوخت لباس متناسب اندازه ایشان

خیاطی

خیاطی

انجام خدمات خیاطی
با مراجعه به شعب

تحویل کال

تحویل کالا

تحویل همه روزه کالا
به کلیه مناطق ۲۲ گانه تهران

مرجوعی

مرجوعی

در صورت عدم رضایت مشتری
محصول قابل عودت و یا تعویض است.

ضمانت

ضمانت

استفاده از مرغوب ترین پارچه ها
و بهره مندی از تکنولوژی مدرن دوخت